Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Inez De Coninck op 28 september 2023

De invoering van de toegankelijkheidstoets in Vlaanderen is vertraagd. In februari 2023 keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed waarin de uitwerking van een toegankelijkheidstoets werd vooropgesteld. Deze toegankelijkheidstoets moet ervoor zorgen dat openbare gebouwen – zoals winkels, …

Door Inez De Coninck op 14 maart 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Luchtvaart

Op initiatief van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), en als gevolg van een vonnis na een klacht van omliggende gemeenten, werd het ‘Overlegplatform voor het geluidshinder ingevolgde de activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal’ in 2021 in het leven geroepen. Nu blijkt …

Door Inez De Coninck, Tomas Roggeman op 5 februari 2023, over deze onderwerpen: Confederalisme

Ja, de huidige staatsstructuur staat een goed en performant georganiseerd openbaar vervoer in de weg. De naderende liberalisering van de spoorwegen is dus een opportuniteit voor een integraal beleid van alle vervoersmodi ten dienste van de burger. Dat zeggen Vlaams Parlementslid Inez De Coninck en …

Door Inez De Coninck op 27 januari 2023

De Vlaamse Regering wil het gebruik van taalregisters in faciliteitengemeenten voorleggen aan het Grondwettelijk Hof. Op deze manier wil ze een einde stellen aan de afbraak van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Inez De …

Door Inez De Coninck op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk

Op dinsdag 24 januari 2023 keurde de gemeenteraad de voorlopige aanvaarding van het RUP “omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte” goed.  Hiermee worden 2 van de 3 nog resterende woonuitbreidingsgebieden definitief omgevormd naar een open ruimte bestemming. Het gaat om de gebieden gekend …

Door Wilfried Vandaele, Inez De Coninck op 9 november 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met instrumentendecreet introduceert de Vlaamse Regering ook een systeem dat zorgt voor een correcte vergoeding van …