Gemeente Opwijk beschermt de open ruimte door herbestemming van 2 woonuitbreidingsgebieden van harde naar zachte bestemming.

Door Inez De Coninck op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
Inez De Coninck

Op dinsdag 24 januari 2023 keurde de gemeenteraad de voorlopige aanvaarding van het RUP “omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte” goed. 

Hiermee worden 2 van de 3 nog resterende woonuitbreidingsgebieden definitief omgevormd naar een open ruimte bestemming. Het gaat om de gebieden gekend als Rubensveld en Korruit. Het 3de nog resterende woonuitbreidingsgebied van onze gemeente; genaamd Meerweg en gelegen aan de achterkant van het station, behoudt de bestemming van woonuitbreidingsgebied.

Dossier kent reeds lange geschiedenis

Het dossier Rubensveld kent reeds een lange geschiedenis. Een projectontwikkelaar had sinds 2012 plannen om dit gebied in zijn totaliteit te ontwikkelen (via de piste groepswoningbouw volgens het gewestplan). “Toen ik in 2013 schepen van ruimtelijke ordening werd, werd ik onmiddellijk geconfronteerd met de plannen om dit gebied te ontwikkelen. Tijdens de eerste vergadering met de ontwikkelaar was er een advocaat aanwezig om ons duidelijk te maken dat een private ontwikkelaar toch een woonuitbreidingsgebied mag ontwikkelen via een vergunning voor groepswoningbouw. Dit kwam raar over, normaal hebben we vergaderingen met ontwerpers ipv met advocaten.”

Nochtans is het gebied deels ingekleurd als signaalgebied (watergevoelig open ruimte gebied) en zijn de bestaande straten in de buurt niet geschikt om de impact van zo een ontwikkeling op te vangen. Dit zou mobiliteitsproblemen genereren. Bovendien is het gebied niet gelegen in het centrum van de gemeente.

Actiecomite werd opgericht

Vrijwel onmiddellijk kwam er ook protest uit de buurt, er werd een actiecomite opgericht; genaamd de Verengide Straten. Die bezorgden op het gemeentehuis een enquete “neen aan de mega-verkaveling”.

De ontwikkelaar zette door en diende in 2016 een eerste keer een dossier in, goed voor 116 woningen. (de eerste ontwerpen gingen zelfs uit van 129 woningen!) Nog voor de gemeenteraad zich kon uitspreken over de “weigering van het trace van de nieuwe wegenis” werd het dossier ingetrokken door de ontwikkelaar.

In 2018 diende de ontwikkelaar opnieuw een aanvraag in, deze keer goed voor 91 woningen. Op dat moment waren we er als bestuur al uit dat ontwikkeling van deze site geen goed idee was voor onze gemeente. Het gaat hier om een nog resterend stuk open ruimte tussen bebouwde omgeving, we vreesden problemen met de waterhuishouding en mobiliteit. En bovendien beschikt onze gemeente nog over voldoende gronden in echt woongebied ipv woonuitbreidingsgebied. (Denk maar aan de projectzones Van Breuze en Floris). We weigerden dus het trace van de nieuwe wegenis en ook de vergunning.

“We gebruikten als gemeente onze bevoegdheid omtrent nieuwe wegenis als een blokkeringsmechanisme voor dit project”, aldus Inez De Coninck burgemeester en nog steeds bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

De ontwikkelaar ging in beroep bij de Bestendige Deputatie maar die bevestigde onze weigering.

Definitieve herbestemming naar open ruimte.

Nu ligt de herbestemming naar open ruimte voor. We schrappen voor Rubensveld (+/- 6,5 ha) en Korruit (+/- 5ha) de bestemming woonuitbreidingsgebied en geven beide gebieden een open ruimte bestemming. We bewaren deze gebieden voor de landbouw, zo worden ze ook al jaren gebruikt. Dit zal nu definitief zijn. Bebouwing zal nooit meer kunnen. We leggen ook linken met trage wegen en Leirekensroute.

Onze visie om deze gebieden te vrijwaren van bebouwing werd ondertussen ook bevestigd in de ‘Bouwmeesterscan’ die we in 2018- 2019 hebben laten opmaken.

Onze gemeente kent immers  al vele jaren een hoge bebouwingsdichtheid, dit komt deels doordat we een kleine gemeente zijn met weinig open ruimte. Bovendien is de aanwezige bebouwing zeer verspreid waardoor de nog resterende open ruimte gebieden echt moeten bewaard blijven. Deze analyse werd ook in de Bouwmeesterscan gemaakt.

Lokale bouwshift realiseren.

We realiseren dankzij deze herbestemming onze eigen lokale bouwshift van maar liefst 10ha! Vlaanderen wil immers dat we in 2040 geen enkel hectare open ruimte meer aansnijden om te bouwen.

Vlaamse stolp

Ondertussen ligt in het Vlaams Parlement een decreet voor om een ‘stolp’ te plaatsen over de woonreservegebieden. Als Vlaams Parlementslid is Inez De Coninck mede-indiener van dit decreet. Maar de stemming van dit decreet is al meerdere keren uitgesteld. En bovendien is een definitieve beslissing omtrent de woonreservegebieden nog altijd de beste oplossing.

Uiteraard zullen we als gemeente de nodige planschadevergoedingen betalen. We hebben deze laten berekenen en komen ruimschoots toe met de middelen uit het Open Ruimte fonds die we vanuit Vlaanderen hebben gekregen deze legislatuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is