Nieuws

Door Inez De Coninck op 27 januari 2023

De Vlaamse Regering wil het gebruik van taalregisters in faciliteitengemeenten voorleggen aan het Grondwettelijk Hof. Op deze manier wil ze een einde stellen aan de afbraak van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Inez De …

Door Inez De Coninck op 25 januari 2023, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk

Op dinsdag 24 januari 2023 keurde de gemeenteraad de voorlopige aanvaarding van het RUP “omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte” goed.  Hiermee worden 2 van de 3 nog resterende woonuitbreidingsgebieden definitief omgevormd naar een open ruimte bestemming. Het gaat om de gebieden gekend …

Door Wilfried Vandaele, Inez De Coninck op 9 november 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met instrumentendecreet introduceert de Vlaamse Regering ook een systeem dat zorgt voor een correcte vergoeding van …

Blikvangers

  • Inez eedafleging 2019

    Nieuwe leeuwen

    De Vlaamse verkiezingen van 26 mei zorgen er voor dat meer dan de helft van het Vlaams Parlement bestaat uit nieuwe leden. Een van deze nieuwe parlementsleden is Inez De Coninck die vorige legislatuur in de kamer zetelde. In de reeks Nieuwe Leeuwen wordt teruggeblikt op de verkiezingsdag en vertelt ze over haar politieke plannen.