Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
606 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
194 (2019-2020) nr. 4

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Andries Gryffroy
577 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Subsidiëring kunstenorganisaties Vlaamse Rand - FeliXart Museum

van Inez De Coninck aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
67 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Brabantnet - Stand van zaken

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
229 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de vernietiging door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg van de geluidsstudie van Envisa over de luchthaven van Zaventem

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir
1187 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de mogelijke gevolgen van de buitenlandse avonturen van Fluxys voor groene investeringen in Vlaanderen

van Bruno Tobback aan minister Zuhal Demir
1270 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de investeringen van gasnetbeheerder Fluxys in Brazilië

van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
1264 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de impact van het gewestplan op de bouwshift

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
1023 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2