Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft

van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
805 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 7

Recente vragen

Schriftelijke vraag Energiebesluit - Verplichte voorziening van laadpalen

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1174 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Buslijnen 260 en 461 - Tweetalige communicatie

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1355 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021 - Onteigeningen tweede fase ring Asse

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1230 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de verzoekschriften over de gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende digitale teller

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Willem-Frederik Schiltz
886 (2020-2021) nr. 1

Vraag om uitleg over het onderzoek naar de PFOS-vervuiling in het kader van de vergunning voor het BROEKLIN-project in Machelen

van Bruno Tobback aan minister Zuhal Demir
4091 (2020-2021)

Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen

van de Vlaamse Regering
754 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2