Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de activiteiten van de netbeheerders betreft, en tot opheffing van artikel 22 van het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1753 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen betreft

van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Inez De Coninck
1778 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet over de operationalisering van een Vlaamse Nutsregulator

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1797 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Nieuwe versie Omgevingsloket - Technische problemen

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
871 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Heraanleg fietspaden langs gewestwegen - Riolering

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
876 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Heraanleg fietspaden langs gewestwegen - Riolering

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1430 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2022

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Staf Aerts
41 (2022-2023) nr. 8

Actuele vraag over het opdelen van woningen en woningdelen

van Gwenny De Vroe aan minister Matthias Diependaele
643 (2022-2023)

Vraag om uitleg over aandacht voor zestig jaar faciliteiten

van Jan Laeremans aan minister Ben Weyts
3045 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2