Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft

van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy
805 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
772 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlamovenkouter Denderleeuw - Herbestemming

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
932 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Bovenlokaal ruimtelijk beleid - Effecten van regiovorming

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
931 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de uitbreiding van het Kravaalbos en de ondersteuning door het Vlaamse Randfonds

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
3100 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de wateroverlast door het hevige onweer van 4 juni 2021

van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir
3838 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de modernisering van de MER-regelgeving

van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir
3911 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de prijsstijging van restafvalzakken

van Kim De Witte aan minister Zuhal Demir
3867 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2