Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recente vragen

Vraag om uitleg over de overtreding van de taalfaciliteiten in Kraainem

van Inez De Coninck aan minister Bart Somers
2365 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de blijvende noodzaak van de bouwshift

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir
2315 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het overleg over de concentratie van vluchten over de noordrand van Brussel

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir
2220 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019 en over het corona-addendum 2019

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Bruno Tobback en Johan Danen
41 (2019-2020) nr. 6

Vraag om uitleg over de taalregistratie in de faciliteitengemeenten

van Klaas Slootmans aan minister Bart Somers
2199 (2019-2020)

Verslag over het voorstel van resolutie over het beschikbaar stellen van meer ruimte voor fietsers en wandelaars in de periode dat de COVID-19-maatregelen van kracht zijn

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Freya Perdaens
272 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2