Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
655 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 15.3.5/13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
656 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving

van Inez De Coninck, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel en Andries Gryffroy
628 (2020-2021) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde - Oprichting volwaardig justitiehuis

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
330 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het inzetten van Franstalige politiediensten op de luchthaven van Zaventem

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
1334 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de investeringen in toegankelijk groen in de Vlaamse Rand

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
1297 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

van de Vlaamse Regering
543 (2020-2021) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege en Steven Coenegrachts
628 (2020-2021) nr. 5

Vraag om uitleg over mobiliteitsvraagstukken in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen

van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters
1717 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2