Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 8.2.2 van het Energiedecreet, wat de verbouwlening voor werken aan gemene delen betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1515 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1501 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1501 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) - Investeringen in de Vlaamse Rand

van Inez De Coninck aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
90 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Bebossingsprojecten - Vlaams-Brabant

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
244 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het aanhoudende gebruik van taalregisters in de faciliteitengemeenten

van Inez De Coninck aan minister Bart Somers
1206 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de hernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven van Zaventem

van Gwendolyn Rutten aan minister Zuhal Demir
296 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het voorontwerp van Verzameldecreet Omgeving

van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir
1167 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de weigering van het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode om het gebruik van taalregisters te staken

van Klaas Slootmans aan minister Bart Somers
1212 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2