Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat vliegtuigexploitanten betreft

van Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Piet De Bruyn
1301 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1343 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 4.1.16/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1264 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over De Gordel 2022

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
3759 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het voorstel voor een eventuele koppeling van een kilometerheffing in Brussel aan de verbreding van de Brusselse ring

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters
3850 (2021-2022)

Actuele vraag over de milieueffectenstudie betreffende de geluidshinder van Brussels Airport

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
693 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de visie van de Vlaamse Regering op het Omgevingsbesluit en over de toepassing ervan

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3528 (2021-2022)

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van resolutie over het ondersteunen van de lokale besturen bij het duurzaam inplannen van terreinen voor de padelsport

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Inez De Coninck en Stijn De Roo
927 (2020-2021) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van resolutie over het ondersteunen van de lokale besturen bij het duurzaam inplannen van terreinen voor de padelsport

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Inez De Coninck en Stijn De Roo
927 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2