Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
423 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de coronagerelateerde luchtvaartcrisis in Brussels Airport en de economische gevolgen voor Vlaanderen, in het bijzonder voor Vlaams-Brabant

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Karin Brouwers en Allessia Claes
420 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir
3081 (2019-2020)

Schriftelijke vraag N47 Aalst - Aanleg fietstunnel Leirekensroute

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
828 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Monitoring bijkomend bos - Aanpak

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
608 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over gezondheidsproblemen als gevolg van lawaaioverlast

van Ludwig Vandenhove aan minister Zuhal Demir
3160 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de evaluatie van de Bouwmeester Scan

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3112 (2019-2020)

Verslag van de hoorzitting over het evaluatieonderzoek van de Vlaamse Toegankelijkheidsverordening door het agentschap Inter

namens Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, verslag door Maurits Vande Reyde en Inez De Coninck
416 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2