Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Freya Perdaens
606 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
705 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 15.3.5/13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
656 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E429 Halle - Fiets- en voetgangersbruggen

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
631 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vlaams Randfonds - Besteding middelen

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
382 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Sportclubs Vlaamse Rand - Inspiratiepakket Boest!

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
343 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de rapportering aan het Overlegcomité over de Brusselse kilometerheffing

van Karin Brouwers aan minister Lydia Peeters
2714 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de afgeleverde omgevingsvergunning voor het BROEKLIN-project in Machelen

van Katia Segers aan minister Lydia Peeters
2774 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de vestiging van tuinaanlegbedrijven

van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir
2460 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2