Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg

van Wilfried Vandaele, Stijn De Roo, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
1667 (2022-2023) nr. 4

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Andries Gryffroy
577 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot vervanging van artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de overgangsregeling van de gewijzigde aanwijzingsvoorwaarden voor distributienetbeheerders betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1575 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Omgevingsvergunningsdecreet - Onbedoelde gevolgen

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
647 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Aanplanting 100.000 extra bomen in de Vlaamse Rand - Evaluatie en timing

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
471 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Omgevingshandhavingsprogramma en online beleidsforum - Evaluatie

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
606 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de illegale uitbreiding van de luchthaven van Deurne

van Imade Annouri aan minister Zuhal Demir
2500 (2022-2023)

Interpellatie over de tegenstrijdige verklaringen betreffende de gevolgen van de publicatie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het Belgisch Staatsblad

van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir
18 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het gebruik van houtsnippers

van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
2433 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2