Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel

van Inez De Coninck, Peter Van Rompuy, Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers en Annabel Tavernier
569 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021

van Wilfried Vandaele, Koen Van den Heuvel, Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Inez De Coninck, Andries Gryffroy, Freya Perdaens, Mieke Schauvliege, Johan Danen en Chris Steenwegen
513 (2020-2021) nr. 4

Voorstel van decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
423 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Slimme kilometerheffing Brussel - Kostprijs voor Vlaamse pendelaars

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
76 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Omzetting plannen van aanleg op de kadasterplannen - Verificatie

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
28 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Intergewestelijk samenwerkingsakkoord gewestoverschrijdende milieu-effecten - Windturbines Dalhem

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1051 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de evolutie in het GRUP 'afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge', deelgebied Blankenbergse Steenweg

van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir
225 (2020-2021)

Actualiteitsdebat over de mogelijke invoering van een tolheffing door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

met Peter Van Rompuy, Paul Van Miert, Stijn Bex, Lydia Peeters, Hannelore Goeman, Willem-Frederik Schiltz, Karin Brouwers, Björn Rzoska, Marino Keulen, Bart Claes, Els Robeyns, Bruno Tobback, Klaas Slootmans, Annabel Tavernier, Jos D'Haese, Matthias Diependaele, Inez De Coninck, Marino Keulen, Bruno Tobback, Els Robeyns, Karin Brouwers, Lydia Peeters, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska, Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Stijn Bex, Bart Claes, Inez De Coninck, Hannelore Goeman, Jos D'Haese, Klaas Slootmans en Annabel Tavernier
3 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de aangekondigde vereenvoudiging van de regelgeving voor zorgwoningen

van Freya Saeys aan minister Zuhal Demir
3429 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2