Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het verbeteren van de toegankelijkheid van de publieke gebouwen en de publieke ruimte in Vlaanderen

van Maurits Vande Reyde, Inez De Coninck, Tinne Rombouts, Andries Gryffroy, Orry Van de Wauwer en Paul Van Miert
956 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Piet De Bruyn
813 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Piet De Bruyn
813 (2020-2021) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Structureel onderhoud kunstwerken - Vlaams-Brabant

van Inez De Coninck aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1537 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de organisatie van het Gordelfestival 2021

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
4462 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Energiebesluit - Verplichte voorziening van laadpalen

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1174 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het pleidooi van de burgemeester van Vilvoorde om een Randpremie toe te kennen aan agenten die actief zijn in een politiezone in de Vlaamse Rand

van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts
4366 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de negatieve gevolgen van de verlaging van de registratierechten voor de Vlaamse Rand

van Klaas Slootmans aan minister Ben Weyts
121 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het arrest van de Raad van State over de aanleg van een taalregister in de faciliteitengemeenten

van Klaas Slootmans aan minister Bart Somers
175 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2