Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Piet De Bruyn
813 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over het verbeteren van de toegankelijkheid van de publieke gebouwen en de publieke ruimte in Vlaanderen

van Maurits Vande Reyde, Inez De Coninck, Tinne Rombouts, Andries Gryffroy, Orry Van de Wauwer en Paul Van Miert
956 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een uitbreiding van de gevallen betreft waarin de netbeheerder optreedt als de noodleverancier

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
984 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vergunningsaanvraag nieuwe gascentrale Vilvoorde - Stand van zaken

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1366 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de nieuwe groene projecten in de Vlaamse Rand

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
283 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe groene projecten in de Vlaamse Rand

van Inez De Coninck aan minister Ben Weyts
283 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het eindrapport van de projectgroep Omgeving in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Bruno Tobback
1027 (2021-2022) nr. 1

Verslag over de voorstellen van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de dossiertaks betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het bedrag, de teruggave en de vrijstelling van de dossiertaks betreft

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Mieke Schauvliege
894 (2020-2021) nr. 2

Vraag om uitleg over de goedkeuring van de geluidsactieplannen voor de luchthaven Brussel-Nationaal

van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir
421 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2