Inez in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu.

Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand. Door de nabijheid van Brussel is er steeds meer verstedelijking en ontnederlandsing in de Vlaamse Rand. We moeten waken over de positie van het Nederlands en de open ruimte vrijwaren zodat de gemeenten rond Brussel hun Vlaams en groen karakter kunnen behouden. 

Als lid van de commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu werk ik vooral rond ruimtelijke ordening. Hiervoor kan ik terugvallen op mijn expertise als architecte en stedenbouwkundige. 

Hiernaast vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina. 

Recente vragen

Schriftelijke vraag Concertclub Nosta Opwijk - Projectsubsidie

van Inez De Coninck aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
134 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vlabinvest - Gronden in portefeuille en projecten

van Inez De Coninck aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
163 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Brownfieldconvenanten - Vlaamse Rand

van Inez De Coninck aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
272 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Inez De Coninck
194 (2019-2020) nr. 2

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Inez De Coninck
194 (2019-2020) nr. 2

Verslag van de hoorzittingen over het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Inez De Coninck
194 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2