Toegankelijkheidstoets Vlaanderen: minister Demir zet in op kennisverspreiding

Door Inez De Coninck op 28 september 2023
Rolstoel

De invoering van de toegankelijkheidstoets in Vlaanderen is vertraagd. In februari 2023 keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed waarin de uitwerking van een toegankelijkheidstoets werd vooropgesteld. Deze toegankelijkheidstoets moet ervoor zorgen dat openbare gebouwen – zoals winkels, bibliotheken, cafés en werkplekken – in de toekomst volledig toegankelijk worden.


De toegankelijkheidstoets zal gelden bij nieuwbouw of verbouwingen en gecontroleerd worden door externe adviseurs. Minister van Gelijke Kansen Zuhal Demir gaf aan dat een ontwerp van dit systeem tegen de zomer 2023 uitgewerkt zou worden. Om plaats te maken voor overleg met betrokken sectoren is de toegankelijkheidstoets vertraagd.


Uit dit overleg is de vraag gekomen om gefaseerd te werken en in een eerste plaats in te zetten op bredere sensibilisering en kennisverspreiding.


Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geeft aan dat er voor de zomer een piste wordt uitgewerkt waarbij alle ontwerpers de kans krijgen om zich bij te scholen in de toegankelijkheidsnormen. De ontwerper die zo'n opleiding volgde, kan zelf instaan voor het voldoen aan de toegankelijkheidsverordening en zijn plannen indienen via het Omgevingsloket. Een architect die de opleiding niet volgde, moet beroep doen op een intern of extern erkend deskundige.


De minister benadrukt dat de uitgangspunten uit de conceptnota van februari 2023 nog steeds overeind staan. Er wordt gewerkt aan een toegankelijker Vlaanderen door kennis te verspreiden over de toegankelijkheidsnormen bij de ontwerpsector.  Op deze manier zullen toekomstige gebouwen voldoen aan de toegankelijkheidsverordening, en dus aan de noden voor al wie aan beperking heeft.  Daarnaast zal het toepassingsgebied worden vereenvoudigd door af te stappen van verschillende oppervlaktematen en -normen die alleen maar voor verwarring zorgen op het terrein. De minister verwacht dat de toegankelijkheidstoets in de loop van 2024 kan worden ingevoerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is