Welke suggesties, opmerkingen en vragen over de ring heeft u gesteld?

Door Inez De Coninck op 6 december 2019
autoweg

Op de informatietentoonstelling in het T'jass op 25 september had iedereen die geïnteresseerd is de kans om aan het agentschap wegen en verkeer suggesties vragen en opmerkingen over de ring te geven. Uit vraag van Vlaams parlementslid Inez De Coninck (N-VA) blijkt dat ongeveer de helft van vragen, opmerkingen en suggesties te maken hebben met de circulatie in Asse na de aanleg van de rondweg. Zoals "Hoe geraak ik van X naar Y als het centrum verkeersluw gemaakt is?". Een ander terugkerend thema heeft te maken met de handhaving om sluipverkeer in te perken en de mogelijkheid om hiervoor ANPR camera's te gebruiken.  Ook vragen over de geluidsniveaus en het ontwerp van de ring komen vaak aan bod.

Over de vragen waar zonder vooronderzoek op kan geantwoord worden zal het Agentschap Wegen en Verkeer de komende maanden communiceren. Dit zal gebeuren via de website van het agentschap, via een digitale nieuwsbrief en mogelijk ook via het gemeentelijke informatieblad van Asse.

Over bepaalde details van het ontwerp en de mogelijke flankerende maatregelen zal het agentschap wegen en verkeer nog consultatiemomenten organiseren. Dit zal via workshops, klankbordgroepen of inspiratiesessies gebeuren. Inez De Coninck zal bij de Minister pleiten voor zoveel mogelijk consultatiemomenten waarbij de burgers echt aan bod kunnen komen, waar veel interactie mogelijk is met de diensten van AWV en de studiebureaus

In het voorjaar van 2020 wordt er een nieuwe studieopdracht aanbesteed voor de opmaak van het definitieve ontwerp van de Rondweg. Het gekozen studiebureau zal mee participatiemomenten begeleiden, bijkomend onderzoek leveren waar nodig, concepten uitwerken op basis van output van participatiemomenten etc.

Dit belet niet dat agentschap wegen en verkeer ondertussen al bepaalde vragen zal beantwoorden en in samenspraak met de gemeente Asse het consultatietraject zal voorbereiden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is