De huidige vergunning voor de luchthaven van Luik loopt af op 2 januari 2023. In de nieuwe vergunningsaanvraag zijn uitbreidingsplannen opgenomen. Volgens de prognoses van de luchthaven zelf zal het passagiersvervoer (op dit moment zo’n 160.000 reizigers per jaar) niet stijgen in de volgende 20 jaar. Het vrachtvervoer zal daarentegen wel toenemen en op termijn verdubbelen. Het aantal nachtelijke vluchtbewegingen zou met 27 procent stijgen tot 2.280 nachtvluchten per maand.

Klachten

De luchthaven van Luik bevindt zich op het grondgebied van het Waalse Bierset, op ongeveer 8,2 kilometer van het Vlaamse Gewest, waarbij Herstappe de meest nabije Vlaamse gemeente is. “Voor Vlaanderen is het daarom belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de bijkomende geluidsoverlast voor de inwoners die onder de vliegroutes wonen. In het Milieueffectenrapport wordt op geen enkele manier geduid hoe vaak nu al geluidshinder werd veroorzaakt op Vlaams grondgebied en hoe dit zal evolueren in de toekomst, terwijl er wel degelijk klachten zijn in Vlaanderen over geluidshinder”, zegt De Coninck.

Milderende maatregelen

Het Vlaams gewest verwacht dat er rekening wordt gehouden met de beschikbare meetgegevens uit het Vlaamse Gewest en zo nodig ook milderende maatregelen voorgesteld worden om de effecten op vlak van hinder en slaapverstoring tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Zolang dat niet gebeurt zal een negatief advies gegeven worden.