Schuldafbouw en toch nog ruimte voor investeringen.

Door Inez De Coninck op 12 november 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
Inez met Mappen

De Opwijkse meerderheidspartijen N-VA en Open VLD zijn klaar met hun ontwerp van het meerjarenplan voor de jaren 2020- 2025. Het meerjarenplan komt in grote lijnen overeen met het bestuursakkoord dat beide partijen na de verkiezingen van oktober 2018 hebben afgesloten.

Inspraak

“Voor het opstellen van deze meerjarenbegroting zijn we niet over één nacht ijs gegaan”, zegt eerste schepen Inez De Coninck (N-VA). “Maar we wilden het heel correct en goed doen. We hebben ons in de eerste plaats gebaseerd op ons bestuursakkoord, maar we raadpleegden ook onze gemeentelijke diensten en hielden rekening met de door gemeente opgemaakte ‘omgevingsanalyse’. Dit is een onafhankelijke analyse die werd opgemaakt voor de verkiezingen.”

“Nu raadplegen we de verschillende adviesraden. Voor onze partij is inspraak heel belangrijk. Daarom organiseerde het bestuur van de gemeente op dinsdag 5 november een infoavond waar alle adviesraden op werden uitgenodigd. De leden van de adviesraden hebben de documenten reeds eind oktober ontvangen. Ze hebben nu tot eind november tijd om een advies uit te brengen op dit ontwerp meerjarenplan. Wanneer de adviesraden het meerjarenplan bespreken, zal ook telkens een schepen aanwezig zijn om te antwoorden op vragen. We zijn verheugd dat er voor deze infovergadering een grote opkomst was uit de adviesraden”, aldus schepen Jan Couck.

“Na de adviesraden voeren we het debat op de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van 17 december wordt de definitieve versie van het meerjarenplan voorgelegd.”

Goed bestuur: schuldafbouw en toch voldoende investeringen

“Voor onze partij is het belangrijk om de algemene belastingen (APB en Onroerende voorheffing) niet te verhogen. Met dit meerjarenplan zijn we daarin geslaagd!”, aldus schepen Johan Deleu. “ dit Ondanks de federale taks shift die zorgt voor een serieuze minder-inkomst voor onze gemeente (minder-inkomst over periode meerjarenplan van € 5 miljoen!). Toch hebben we een meerjarenplan waarbij we het financieel evenwicht bewaken en voldoende investeringen kunnen doen. De tarieven van lokale belastingen nemen we onder de loep, ook daar zijn geen verhogingen voorzien, hoogstens aanpassingen aan index.”

Nadruk op duurzaamheid, fietspaden en goede infrastructuur bij investeringen

Het meerjarenplan voorziet voor ongeveer € 19 miljoen aan investeringen. “Dit is nodig, de vorige legislatuur hebben we een inhaalbeweging ingezet en deze zetten we nu verder”, aldus eerste schepen Inez De Coninck. “Onze gemeente kende immers in de periode 2005-2013 een enorme bevolkingsaan groei en onze voorzieningen (scholen, sportinfrastructuur, fietspaden, wegen,…) moeten volgen. De nood aan investeringen is hoog. Deze legislatuur zetten we in op de eerste fase van de realisatie Vetweyde met een sporthal en jeugdinfrastructuur (€ 4.150.000), een nieuwe werkliedenloods (€ 3.750.000), fietspaden in Neerveldstraat, Mansteen,… het rioleringsproject in de Kalkestraat, … Verder is er ook budget voorzien voor de renovatie van de huidige sporthal (€ 327.000), voor het vervangen van de tent en vernieuwen van de toiletten van het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, voor het ombouwen van een deel van de huidige IBO tot een locatie voor Kind en Gezin en voor een sociale kruidenier, voor duurzaamheid, voor de strijd tegen zwerfvuil,…”

Debat op de gemeenteraad

“We zijn trots op het resultaat van onze vele maanden werk aan dit meerjarenplan, we hebben een evenwichtig meerjarenplan”, besluit schepen Wouter Van Driessche. “We kijken nu uit naar de reacties van de adviesraden en het debat op de gemeenteraad.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is