Optimalisatie van de huis aan huis afvalophalingen in Opwijk- Mazenzele vanaf 1 januari 2020

Door Inez De Coninck op 21 november 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
vuilniswagen

Wekelijks GFT ipv restafval

De  wekelijkse  ophaling  van  restafval  tijdens  de  zomermaanden  wordt  vervangen  door  een wekelijkse ophaling voor GFT-afval én snoeihout in de zomermaanden!

“We hebben het wekelijks ophalen van restafval in de zomermaanden ingevoerd vanaf 2013 vooral omwille van hygiënische redenen. Ondertussen zijn er een aantal zaken gewijzigd waardoor er minder restafval is. Sinds 2019 mogen alle etensresten (ook van warm eten) in de GFT zak, waardoor het argument van geurhinder en hygiëne verschuift van de restafvalzak naar de GFT zak, aldus schepen voor leefmilieu Inez De Coninck”.  We hebben vorige legislatuur ook een afvalenquete gedaan en daaruit bleek dat er heel veel vraag was naar een wekelijkse ophaling van GFT afval tijdens de zomermaanden. Met deze wijziging komen we hieraan tegemoet.  De  wekelijkse  GFT-ophaling  tijdens  de  zomermaanden moet  overlast  (geurproblemen)  bij stockage  van  GFT-afval  vermijden  en  de  burger  motiveren  om  afval  beter  te  scheiden  en GFT-afval  apart  mee  te  geven  met  de  GFT-ophalingen aan  huis.  Op  die  manier  wordt  de huisvuilzak weer wat lichter en krijgt GFT-afval de juiste bestemming; namelijk compostering.

Valabel alternatief voor restafval

Toch wilden we voor onze burgers een alternatief voor de ophaling van restafval, en dat hebben we ook. Gedurende het hele jaar kan de burger zijn restafval kwijt op een moment dat hem past ofwel via het recyclagepark ofwel via de ondergrondse afvalstraatjes. Op het recyclagepark zal dit op het gratis gedeelte worden aangenomen maar wel in de officiële ‘witte zak’, in de afvalstraatjes mag het in een gewone zak, omdat je daar al betaalt voor het gebruik van het afvalstraatje via een betaalkaart.

Folies en plastics niet meer in restafvalzak

Ook is de hoeveelheid restafval om nog een andere reden serieus gedaald sinds 2013, namelijk de zachte en harde folies en plastics worden sinds 2016 en 2018 gratis ingezameld via het recyclagepark.

De  wijzigingen  zijn  onder  meer  het  resultaat  van  een  grondige  analyse  en  evaluatie  van  het gemeentelijk afvalbeleid door OVAM en gebaseerd op de voorstellen van afvalintercommunale Intradura om binnen haar werkingsgebied op termijn te komen tot een uniform afvalbeheer. De nieuwe regeling past eveneens binnen de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en bedrijfsafval van de Vlaamse regering.  

We halen immers nog altijd teveel restafval op in Opwijk- Mazenzele; namelijk 142 kg/ inwoner/ jaar en dit moeten we tegen 2022 naar 122 kg/inwoner/jaar krijgen.

Extra dienstverlening: meer ophalingen snoeihout

Ook bij de ophalingen voor snoeihout zijn er wijzigingen. Waar dit nu enkel in het voorjaar en in het najaar telkens 2 keer werd opgehaald zal het snoeihout nu tijdens ELKE ophaling van GFT mogen buitengezet worden. Dit is een mooie extra dienstverlening naar onze burgers toe, tot nu moest de burger met zijn snoeihout naar het betalend gedeelte van het recyclagepark”, aldus schepen De Coninck

We hebben getracht om logische wijzigingen door te voeren die zowel rekening houden met de burgers als met de doelstellingen die de hogere overheid ons oplegt. Ook zijn alle wijzigingen budgetneutraal, dit was een belangrijk uitgangspunt; we wilden niet besparen op de afvalophalingen noch was het de bedoeling extra belastinggeld hieraan te besteden. Uiteraard zullen we de nieuwe maatregelen na een jaar evalueren en desnoods bijsturen. De voorbije jaren hebben bewezen dat we afvalbeleid zien als een dynamisch beleid!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is