N-VA stelt vragen bij verbod fietsen op de trein tijdens spits

Door Inez De Coninck op 17 oktober 2018, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Spoorwegen
N-VA stelt vragen bij verbod fietsen op de trein tijdens spits

Brussel - Kamerlid Inez De Coninck (N-VA) stelt zich grote vragen bij het verbod dat de NMBS instelt voor fietsen op de trein tijdens de spitsuren. Het Kamerlid sluit zich aan bij Treintrambus dat de maatregel veel te drastisch is en dat er andere oplossingen nodig zijn. N-VA gaat de bevoegde minister hierover ondervragen. “Het is net de bedoeling om fietsen te stimuleren, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. Deze maatregel staat daar haaks op”.

Fietsverbod tijdens spits

De NMBS wil vanaf volgend jaar tijdens de spitsuren de fiets verbieden op de trein. Er zijn meer en meer reizigers zegt de NMBS en er is voor de fietsen dus geen plaats meer. Met die maatregel oogst de NMBS véél kritiek. Want zowel de Vlaamse als de Federale overheid zetten in op combimobiliteit. “Daarin is het net de bedoeling dat pendelaars de fiets combineren met het openbaar vervoer of de auto. Een fietsverbod bij de NMBS staat daar haaks op”. Bovendien werden sommige treinstellen (M6) speciaal ontworpen om fietsen vlot mee te nemen. Die verliezen dan deels hun nut.

Gerichte aanpak nodig

Bovendien vindt Kamerlid Inez De Coninck een totaalverbod véél te drastisch. Men zou gerichte maatregelen moeten nemen op spoorlijnen waar er zich problemen voordoen. Daarmee sluit het N-VA-Kamerlid zich aan bij Treintrambus. Een aanpak op maat is hier nodig, géén totaalverbod overal in het land. Want dit getuigt opnieuw van weinig klantvriendelijkheid. Ook de inzet van aangepaste treininfrastructuur op de probleemlijnen zou bijdragen aan de oplossing. Men zou ook vooraf de juiste wagon moeten afroepen waar reizigers hun fietsen mogen plaatsen.

Combimobiliteit

“Voor de N-VA is de combinatie van de fiets en de trein de toekomst en maakt die deel uit van een modern mobiliteitsbeleid. We betreuren dat de NMBS opnieuw kiest voor een makkelijke oplossing, nl. een totaalverbod tijdens de spitsuren.”

Mensen die hun fiets meenemen op de trein hebben daar vaak een goede reden voor. Ze hebben die meestal nodig om hun bestemming vlot te bereiken vanuit het station binnen een redelijke tijd. De Coninck trekt ook de parallel met rolstoelgebruikers: die ga je toch ook niet verbieden tijdens de spitsuren? Kamerlid Inez De Coninck betwijfelt dat de minister Bellot (MR) hiervan op de hoogte was en gaat hem hierover ondervragen in De Kamer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is