Inez De Coninck: “Out of the box denken is nodig om stiptheid te verbeteren”

Door Inez De Coninck op 23 januari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS
Station Brussel-Noord

De stiptheid van de treinen in 2018 bedroeg 87,2 procent. Daarmee is 2018 het derde opeenvolgende jaar met een dalende stiptheid. Vakbonden en directie kwamen uitleg geven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Kamerlid Inez De Coninck was erbij. “Stiptheid hangt af van veel factoren. Out of the box denken is nodig om de stiptheid te verbeteren.” Ze stelt voor om lange spoorlijnen door te knippen teneinde een sneeuwbaleffect aan vertragingen te vermijden, maar de Franstalige partijen zien dat niet zitten.

Klassieke recepten

De Kamercommissie Infrastructuur nodigde de spoorvakbonden en de directie uit om toelichting te geven over de ondermaatse stiptheidscijfers. Vanuit de vakbonden kwamen weinig concrete voorstellen buiten de klassieke recepten zoals ‘er is meer personeel nodig’. “Daarmee willen ze voornamelijk de belangen van de vakbonden zelf bedienen”, zegt Kamerlid De Coninck. De directies legden de klemtoon op maatregelen die ze nu al nemen om de stiptheid op peil te houden.

‘Out of the box’ denken

Los van alle technische en operationele maatregelen die de NMBS onderneemt, moet de politiek durven ‘out of the box’ gaan denken om de stiptheid te verbeteren, meent Inez De Coninck. “Het doorknippen van te lange spoorlijnen mag geen taboe meer zijn. Want hoe langer het spoortraject, des te groter de kans dat de vertragingen zich opstapelen over het hele traject. Die veroorzaken op hun beurt vertragingen voor andere treinen. Als je die spoorlijnen doorknipt, vermijd je het sneeuwbaleffect dat zulke lange spoortrajecten creëren. Door lange spoortrajecten te knippen verhoog je de robuustheid van het spoorwegennet.”

Communautair symbooldossier

Voor de Franstalige partijen is die knip in de spoorlijnen een communautair symbooldossier. “Het gaat vaak om treinen die de gewestgrenzen over rijden. Nochtans zijn er weinig reizigers die daar nood aan hebben. Hoeveel Antwerpenaren doen heel de rit uit tot in Charleroi? Dat zijn er niet veel”, stelt Inez De Coninck. Ze noemt het opvallend dat de spoorlijnen met de slechtste stiptheid zich voornamelijk situeren op Waalse spoortrajecten.

Wachten op beheerscontract

Ook moet minister Bellot eindelijk werk maken van beheerscontracten met duidelijke doelstellingen op vlak van stiptheid. Daar wacht iedereen nu al vier jaar op. Dat beheerscontract moet duidelijke bindende doelstellingen formuleren, onder meer op het vlak van stiptheid. Die zijn er vandaag niet en dat maakt het moeilijk om een beter stiptheidscijfer af te dwingen. Met bindende stiptheidsdoelstellingen kan je vervolgens de variabele verloning van de directie aanpassen in functie van hoe de stiptheid evolueert. Zo geef je hen concrete stimulansen om de stiptheid te verbeteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is