Nieuwsbrief Natuur en Milieu

Waarom een nieuwsbrief Natuur en Milieu?

De nieuwsbrief Natuur en Milieu is een initiatief van de milieuspecialisten binnen de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. Via deze nieuwsbrief willen we graag:

  • de N-VA-visie op milieu en natuur met u delen;
  • onze tussenkomsten hierover in het Vlaams Parlement toelichten;
  • natuur- en milieunieuwtjes onder de aandacht brengen;
  • de enorme omvang van het beleidsdomein Natuur en Milieu verduidelijken.

Natuur en Milieu zijn erg belangrijke maatschappelijke thema’s. Wat we vandaag doen, heeft niet alleen een impact op het leven van vandaag, maar bepaalt ook de toekomst van de generaties na ons. Het belang kan dus moeilijk worden overschat.

Word abonnee!

Uiteraard willen we ook met u het debat aangaan. Hebt u een andere kijk op de zaken? Wil u graag meer toelichting? Bent u het met een bepaalde stelling oneens? Laat het ons weten!