Voortaan gegarandeerd treinverkeer bij stakingen

Door Inez De Coninck op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, NMBS
NMBS-station

Als er gestaakt wordt bij het spoor moet de NMBS een minimale dienstverlening garanderen. Zo staat het in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Voortaan zullen er dus ook op stakingsdagen treinen rijden. “De reiziger is de grote winnaar”, zegt een tevreden Kamerlid Inez De Conink. “Die weet binnenkort perfect welke treinen rijden en welke niet bij een staking.”

Reiziger 24 uur op voorhand op de hoogte

Spoorpersoneel dat van plan is te staken, moet dat ten laatste 72 uur op voorhand melden. Dat zal de NMBS een duidelijk beeld geven van het aantal werknemers dat op een stakingsdag inzetbaar is. Het is dan aan de spoorwegen om voor een aangepast vervoersplan te zorgen. “Ten laatste 24 uur voor het begin van de staking zullen de reizigers op de hoogte gebracht worden van het treinaanbod op die dag”, verklaart De Coninck. “Zo weten zij tijdig of ze met het openbaar vervoer op hun bestemming geraken of dat ze een alternatief moeten zoeken.”

Staken kan, maar hinder voor reiziger wordt beperkt

In tegenstelling tot wat de spoorvakbonden beweren, wordt het stakingsrecht zeker niet beknot in de nieuwe regeling. “Er zal nog altijd gestaakt kunnen worden, alleen wordt de hinder voor de reizigers beperkt”, zegt De Coninck. “En het personeel zal een aantal regeltjes moeten volgen. Dat is de evidentie zelve als je met de werkwilligen een aangepast vervoersplan wil uitwerken.” Personeelsleden die niet 72 uur op voorhand melden dat ze zullen staken maar toch het werk neerleggen, mogen zich bijvoorbeeld aan een sanctie verwachten.

Regeling gaat begin 2018 in

De gegarandeerde dienstverlening bij stakingen zou 2018 in voege moeten treden. De bevoegde minister heeft binnenkort een ontmoeting met de verschillende spoorbedrijven om een concreet tijdspad uit te tekenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is