Vergetelheid in Lambermontakkoord rechtgezet

Door Inez De Coninck op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Lokale overheid

De regio’s bepalen voortaan ook volgens de wet het uitgavenplafond voor de lokale verkiezingen. In de praktijk doen ze dat al jaren, maar de bevoegdheid was nooit overgedragen. Kamerlid Inez De Coninck diende prompt een wetsvoorstel in om de situatie recht te trekken. “Een vergetelheid van het Lambermontakkoord”, zegt ze.

Iedereen verrast

Iedereen was verrast toen de Raad van State aan Vlaams minister Liesbeth Homans meedeelde dat ze niet bevoegd was om het plafond op de lokale verkiezingsuitgaven te wijzigen. Sinds 2001 oefent Vlaanderen die bevoegdheid de facto uit. Maar blijkbaar werd de wet ten tijde van het Lambermontakkoord nooit gewijzigd, waardoor de bevoegdheid federaal bleef.

Iedereen akkoord

Om de situatie recht te zetten was een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer. Dat bleek geen probleem, aangezien ook Wallonië en Brussel in de praktijk al bepalen hoeveel hun politici mogen uitgeven aan lokale campagnes. “Ik ben tevreden dat alle partijen zich pragmatisch opstellen bij deze vergetelheid”, besluit Kamerlid De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is