Verdere plannen ring rond Asse bekend

Door Inez De Coninck op 6 december 2019
autoweg

Op de informatietentoonstelling in het T'jass op 25/09/19 bleek dat voor de invalswegen naar het centrum van Asse ( Huinegem, Kalkoven en Edingsesteenweg) gebruik gemaakt zal worden van kruispunten. Ook de bestaande rotonde Huinegem zal door een kruispunt vervangen worden en de  spoorwegonderdoorgang aan Huinegem wordt verbreed. Uit vraag van Vlaams parlementslid Inez De Coninck blijkt dat naast de kostprijs werd rekening gehouden met ruimtelijk-landschappelijke inpassing, ecologie, maatschappelijke impact, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.  Voor het kruispunt Kalkoven werden ongelijkgrondse oplossingen met ondertunneling onderzocht maar deze bleken minder interessant. Op deze  kruispunten zal gebruik gemaakt worden van Verkeerslichtengeregelde technologie. Deze bieden de mogelijkheid om een afzonderlijke groenfase te creëren voor fietsers en voetgangers en zijn op die manier veel veiliger voor de zwakke weggebruiker dan rotondes.

 

Een volgende studiefase omvat de onteigeningen en de aanbesteding van de werken zelf. De timing zal afhangen van hoe vlot de onteigeningen kunnen gebeuren. Vooraleer er kan onteigend worden moeten eerst nog de onteigeningsplannen worden opgemaakt en goedgekeurd. De onteigeningsplannen zouden moeten kunnen afgerond zijn in de 2de helft van 2021.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is