Tegenvallende resultaten controle Opwijkse restafvalzak

Door Inez De Coninck op 26 februari 2020, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
vuilzak Opwijk

 

-Opwijk – De gemeente Opwijk liet via Intercommunale Intradura een willekeurig aantal restafvalzakken controleren.

 

Teveel recycleerbaar afval in de restafvalzak

Intradura controleerde in december 2019 willekeurig 60 restafvalzakken in Opwijk. Het afval in deze zakken werd uitgesorteerd over verschillende fracties zoals restafval, PMD, papier, Plastics, textiel, glas,… Uit de analyse blijkt dat er nog heel wat recycleerbaar afval in de restafvalzak wordt gegooid. Vooral het aandeel GFT aval (37,5%) valt op. Maar ook het aandeel plastic- afval in de restafvalzak is aanzienlijk (8,3%). In totaal is minder dan 50% van het afval in de restafvalzakken echt restafval. Dit is jammer, aldus schepen Inez De Coninck, en wel om meerder redenen. Restafval wordt naar de verbrandingsoven gebracht, dit is niet goed voor het milieu. Hoe minder afval we moeten verbranden, hoe beter. Bovendien kost een restafval zak meer dan het dubbele van een GFT zak of PMD zak, en zitten er ook fracties in die gratis kunnen opgehaald of afgeleverd worden zoals textiel, papier, plastics. Juist sorteren vergt enige discipline, maar het is goed voor je portemonnee en ons klimaat, aldus schepen De Coninck.

Juiste sorteerregels kennen is belangrijk

Ondanks dat we heel veel in ons Infoblad communiceren over ons afvalbeleid zullen we dit nog meer moeten doen want uit de analyse is ook gebleken dat de juiste sorteerregels misschien onvoldoende gekend zijn. Zo hebben we vastgesteld dat er veel oud brood in de restafvalzakken zat, terwijl etensresten (warm en koud) sinds januari 2019 mogen meegegeven worden met de GFT zak, dus ook het oud brood. Bewaar zeker je rol GFT zakken in je koelkast, dit komt de houdbaarheid van de zak ten goede, geeft de schepen nog als tip mee. De zak is immers gemaakt uit recycleerbaar materiaal en moet koel bewaard worden.

Totale hoeveelheid ingezameld restafval wel gedaald.

Positief is wel dat de totale hoeveelheid restafval die werd ingezameld in Opwijk in 2019 lager ligt dan in 2018. Dat is positief, aldus schepen De Coninck, al hebben we nog een lange weg te gaan om de doelstellingen van OVAM te halen.

In 2018 zamelden we 144kg/inwoner restafval in, in 2019 was dit 139,8kg/inwoner. Dit is een daling, maar volgens OVAM moeten we naar 122 kg/inwoner/jaar en dit tegen 2022.

Als we zien dat meer dan 50% van het afval in de Opwijkse restafvalzak daar niet thuishoort zou deze doelstelling vlot kunnen gehaald worden als we tenminste met zijn allen beginnen juist sorteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is