Taalregisters in faciliteitengemeenten onwettig

Door Inez De Coninck op 26 oktober 2022, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Nederlands in de Rand
Inez De Coninck

Het bijhouden van een taalregister is een inmenging met het privéleven en dus mogelijk ook onwettig. Dat blijkt uit een advies van advocatenkantoor Eubelius, op vraag van de Vlaamse Regering. Vlaams Parlementslid Inez De Coninck las het advies: “De grondwet stelt dat bij dergelijke inmenging een wettelijke of decretale grondslag nodig is. Dat is in deze niet het geval en bijgevolg zijn de bestaande taalregisters onwettig volgens het advocatenkantoor”, stelt ze. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts zal de betrokken gemeentebesturen oproepen hiernaar te handelen.

In september vorig jaar oordeelde de Raad van State dat faciliteitengemeenten de taalvoorkeur van hun inwoners wel degelijk mogen opnemen in een register. “Die interpretatie kwam niet overeen met de interpretatie van de Bestuurstaalwet zoals die werd gegeven in de omzendbrieven Peeters, Keulen & Bourgeois”, weet De Coninck. Daarom vroeg de Vlaamse Regering een juridisch advies aan advocatenkantoor Eubelius. Dat advies betwist nu dus de stelling van de Raad van State. 

Taalregisters vernietigen

“Deze nieuwe vaststelling stelt de Vlaamse overheid in staat om bijkomende maatregelen te nemen tegen de taalregisters”, weet De Coninck. “Nieuwe taalregisters moeten vernietigd worden in het kader van het klachtentoezicht. Bestaande taalregisters vallen niet meer onder het klachtentoezicht aangezien de voorziene termijn om klacht in te dienen verstreken is.”

Brief van minister

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft een brief uitgestuurd naar de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten om hen op dit advies te wijzen en op te roepen om hier ook naar te handelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is