Spoorbonden blijven halsstarrig en onbeweeglijk

Door Inez De Coninck op 19 oktober 2017, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Spoorwegen

Deze morgen viel vermoedelijk niet alleen spoorbaas Dutordoir van haar stoel, maar ook N-VA-Kamerleden Inez De Coninck en Wim Van der Donckt bij het horen van de reactie van het ACV in De Ochtend.

De ACV-spoorbond reageerde op de moderniseringsvoorstellen van CEO Dutordoir als volgt:  “Er kunnen een aantal zaken aan de werking van de NMBS veranderd worden” zegt Wim Van der Donckt. Nogal stuitend dat de vakbond niet inziet, wat elke spoorgebruiker én de CEO, dagdagelijks zien. Zijnde de dringende noodzaak tot een tabula rasa bij het spoor en inzien dat de situatie ernstig is. Niet alleen naar de reizigersservice toe, maar ook financieel. Enkel een radicale omslag kan soelaas bieden. Deze dringende hervorming vereist natuurlijk ontzettend meer dan de verandering van een aantal zaken. “Een totaal andere bedrijfs- en werkcultuur dringt zich op” zegt Inez De Coninck.

Ook de redenering van de ACV-topman dat er geen democratisch stemming kan worden gehouden over het vertrek van een trein, toont aan dat de vakbond niet wil begrijpen dat er dringend nood is aan mentaliteitswijziging bij het spoor.

Onze partij heeft stellig de indruk dat de vakbonden geen millimeter willen bewegen om de starre structuren van de NMBS te veranderen. Wij verwachten daarentegen een open geest om van het mooie bedrijf dat de NMBS kan zijn, een modern, toonaangevend en klantvriendelijk bedrijf te maken.

Heikel punt is ook de onbeweeglijke positie van de vakbonden hierin. Kamerlid Wim Van der Donckt: “er moet eens dringend worden nagedacht over de rol van de vakbonden bij de NMBS. Dikwijls staan ze noodzakelijke hervormingen in de weg. Vermits de NMBS een overheidsbedrijf is, moeten ze maar eens het primaat van de politiek aanvaarden. Noodzakelijke NMBS-hervormingen dienen dan ook loyaal te worden uitgevoerd.”

In dit verband is Inez De Coninck blij met het engagement van mevrouw Dutordoir over de verwezenlijking van de minimale dienstverlening: “Vanuit de politiek komt het signaal van een minimale dienstverlening voor het spoor. Dit moet dan ook onverkort worden ingevoerd. De uitvoering is in het belang van alle reizigers: zowel  de pendelaar, de student als de toerist. De vakbonden moeten af van de gedachte dat zo’n maatregel tegen hen is gericht en tegen het stakingsrecht. Neen, het is een maatregel voor de enige medecontractant van de NMBS, namelijk de reiziger.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is