Rechtszekerheid voor windturbines in afwachting van nieuwe normen

Door Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Inez De Coninck op 16 juli 2020, over deze onderwerpen: Energiebeleid
Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Het Vlaams Parlement keurde een voorstel van decreet van Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy, Inez De Coninck en Wilfried Vandaele over de inplanting van windturbines goed. Dat voorstel was nodig na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de huidige – te onduidelijke - regels. “Duidelijke regels zijn nodig om een stabiel draagvlak te creëren bij de omwonenden. Bovendien moeten we ook zorgen voor de nodige rechtszekerheid van windmolenexploitanten.”

Het Europees Hof van Justitie oordeelde begin deze maand dat Vlaanderen moet onderzoeken of de regels rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder de gezondheid van de omwonenden voldoende beschermen. De uitspraak kwam er nadat een aantal buurtbewoners naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapte tegen een vergunning voor vijf windturbines langs de E40 in Nevele. Door de uitspraak bestond het risico dat bestaande, reeds operationele, windturbines zouden moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde daarom woensdagavond een voorstel van decreet goed over windturbines in Vlaanderen.

Rekening houden met nieuwste technologieën

“Door het decreet kunnen de komende drie jaar nog windturbines vergund worden op basis van het huidige regelgevend kader. Wat toekomstige rechtszekerheid betreft, moet er werk worden gemaakt van nieuwe normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder”, stelt hoofdindiener Andries Gryffroy. “Het is belangrijk dat deze nieuwe normen rekening houden met de nieuwste technologieën inzake windmolens en het feit dat deze steeds groter woorden. Zo kan het huidige kader van geluidsnormering slechts de geluidsimpact berekenen van molens die maximaal 64 meter hoog zijn. Vandaag zijn dat dwergen in het huidige windmolenlandschap met molens tot 225 meter hoogte. Die moeten we dus aanpassen. Verder moeten we ons laten inspireren door regelgeving in andere landen. Zo heeft Vlaanderen momenteel bijvoorbeeld geen fysieke afstandsregel, terwijl dat in andere landen wel het geval is.”

Rechtszekerheid voor verleden, heden en toekomst

“Willen we als Vlaanderen de doelstellingen inzake hernieuwbare energie behalen, dan moeten we zorgen voor een juridisch robuuste oplossing die de nodige rechtszekerheid biedt, voor zowel verleden, de overgangsperiode als de toekomst”, vullen Inez De Coninck en Wilfried Vandaele aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is