Op de Vetweyde worden deze winter bomen aangeplant in functie van verplichte compensatie.

Door Inez De Coninck op 16 december 2019, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
bomen planten

In de legislatuur 2006- 2012 werd door de gemeente een vergunning aangevraagd om op de Vetweyde een project te realiseren. Om het project te kunnen realiseren moesten de aanwezige bomen verdwijnen. Dit gebeurde in de periode 2011-2012. De vergunning werd vernietigd maar de ontbossing was reeds uitgevoerd. Het project voorzag een gedeeltelijke herbebossing ter compensatie. Tijdens het voorjaar van dit jaar kregen we als gemeente een schrijven van ANB (Agentschap Natuur en Bos) om ons te wijzen op de verplichting tot compenserende bebossing op de Vetweyde. ANB geeft ons als gemeente welgeteld 1 plantseizoen om de bebossing te realiseren, zoniet zullen ze het dossier overmaken aan de bevoegde instanties. Schepen De Coninck reageert als volgt: “vermits we deze legislatuur toch willen starten met de realisatie van de Vetweyde hebben we besloten om de bebossing reeds uit te voeren, in beroep gaan tegen het schrijven van ANB bleek immer onmogelijk. De bomen worden aangeplant langs de randen van het terrein en zodanig dat ze de ontwikkeling van het project niet hypothekeren.”

De bebossing zal uitgevoerd worden via het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, waarbij de gemeente aangesloten is. De kostprijs bedraagt ongeveer 10.900€ (incl BTW). In totaal gaat het om 17. 510 m² dat zal worden aangeplant met bomen of plantgoed voor bosranden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is