Inez De Coninck (N-VA) vraagt minister Somers om op te treden tegen overtredingen van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten

Door Inez De Coninck op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Parlementair werk
Inez met Mappen

In de faciliteitengemeente Drogenbos roept het gemeentebestuur haar Franstalige inwoners op om hun taal te registreren via de gemeentelijke website. Dit gaat in tegen de taalwetgeving. In het Vlaams regeerakkoord is duidelijk opgenomen dat de Vlaamse regering een assertieve houding aanneemt en zich verzet tegen de uitholling van het tijdelijke en uitzonderlijke karakter van de faciliteitengemeenten. Minister Somers (Open VLD) antwoordde in het Vlaams Parlement aan Inez De Coninck dat hij dit grondig zal onderzoeken en ervoor zal zorgen dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt.

In het infoblad van de faciliteitengemeente Drogenbos roept het gemeentebestuur haar Franstalige inwoners op om via de website hun taal te registreren, zodat voortaan de briefwisseling en administratieve documenten in het Frans kunnen ontvangen worden.

Deze manier van werken gaat regelrecht in tegen het tijdelijk karakter van de taalwetgeving. Het is de bedoeling dat Franstaligen in de Vlaamse Rand zich integreren en Nederlands leren. Bovendien moet een dergelijke aanvraag gebeuren via een brief aan het gemeentebestuur. Het is niet toegestaan dat gemeentebesturen hun inwoners zelf actief gaan benaderen voor dergelijke aanvraag.

"De faciliteitengemeenten behoren tot de Vlaamse Rand en de Vlaamse Rand is Vlaams en zal dat altijd blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Inez De Coninck (N-VA),

Als N-VA houden we vast aan de omzendbrief-Peeters die taalregistratie heeft verboden. Volgens de website van de gemeente Drogenbos kunnen Franstalige inwoners in enkele kliks hun taalvoorkeur wijzigen om vanaf dan enkel nog in het Frans briefwisseling en administratieve documenten te ontvangen. Dit gaat regelrecht in tegen het tijdelijke en uitzonderlijke karakter van de faciliteiten. Vlaams Parlementslid Inez De Coninck (N-VA) vroeg aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om het gemeentebestuur van Drogenbos hierop aan te spreken en indien nodig de nodige maatregelen te nemen.

Minister Bart Somers geeft aan dat hij alle wettelijke-  en rechtsmiddelen zal gebruiken om ervoor te zorgen dat de taalwetgeving op Vlaams grondgebied gerespecteerd wordt. De oproep tot taalregistratie via de website gaat in tegen de taalwetgeving. Daarom zal minister Somers vragen aan de Gouverneur dit grondig te onderzoeken. "We zijn blij met dit duidelijke antwoord en volgen de situatie in de faciliteitengemeenten nauwgezet verder op", aldus Inez De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is