N-VA luidt alarm over beloofde vliegwet: 'Minister Bellot gooit handdoek in de ring'

Door Inez De Coninck op 15 november 2017, over deze onderwerpen: Parlementair werk

N-VA vreest dat Mobiliteitsminister Bellot, ondanks eerdere beloftes, geen vliegwet zal uitwerken om de problemen rond de geluidsnormen rond Brussels Airport aan te pakken. Bij het kabinet-Bellot klinkt het dat een vliegwet geen definitieve oplossing is, maar dat die wel deel uitmaakt van de plannen. 'N-VA is daar perfect van op de hoogte.'

Een vliegwet die het baangebruik op de nationale luchthaven vastlegt en de procedure voor routewijzigingen stipuleert: die belofte maakte de regering-Michel in 2014, in haar regeerakkoord. Drie jaar later heeft Francois Bellot (MR), die halverwege de legislatuur Jacqueline Galant (MR) afloste als Mobiliteitsminister, nog steeds geen vliegwet klaar. De intentie om die alsnog rond te krijgen is ook nergens te vinden in zijn beleidsnota voor het nieuwe parlementaire jaar, stipt N-VA aan. 'Bellot gooit de handdoek in de ring', klinkt het daarom bij N-VA-Kamerleden Bert Wollants en Inez De Coninck.

Het dossier rond de luchthaven is uitgegroeid tot een kluwen van gerechtelijke procedures, lokale actiecomités en politieke steekspellen. Zowel in Brussel als de Brusselse rand willen inwoners liefst zo weinig mogelijk lawaai boven hun hoofd - de nachtvluchten zijn daarbij de ultieme twistappel. Maar wanneer boven de ene gemeente routes geschrapt worden, moeten die elders gecompenseerd worden. Meer dan één regeringslid beet er de afgelopen jaren zijn tanden op stuk. In de regering-Di Rupo mismeesterde CDH'er Melchior Wathelet het dossier zodanig dat hij in één klap fin de carriere was.

Begin dit jaar maakte de Brusselse Mobiliteitsminister Celine Fremault (CDH) korte metten met de tolerantie die jarenlang de norm was geweest: vliegtuigen mochten de geluidsnormen overdag met 9 decibel overtreden, 's nachts met 6 decibel. De CDH-minister besliste na vijftien jaar die tolerantie op te heffen. N-VA sprak van een'institutionele atoombom', Fremault verweet N-VA het dossier nodeloos te communautariseren. In ieder geval stonden Brussel en Vlaanderen met getrokken messen tegenover elkaar. Het luchthavendossier is dan ook een communautaire heksenketel, en roept in de Wetstraat wel eens de vergelijking met Brussel-Halle-Vilvoorde op.

De onzekerheid voor de luchtvaartmaatschappijen, die door de talloze rechtszaken van gemeenten en omwoners sowieso al aanzienlijk is, werd er alleen maar groter op toen Vlaanderen tot tweemaal toe besloot een belangenconflict in te roepen tegen de beslissing van Fremault. Ook Kafka kwam om de hoek loeren: minister Fremault kondigde aan dat de eerste eerste maanden wel PV's uitgeschreven zouden worden maar dat boetes voorlopig uit zouden blijven. En dan was er tijdens de zomer nog een arrest van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, die ondubbelzinnig oordeelde dat de overtreding van de geluidsnormen langs de zogeheten Kanaalroute en Ringroute moet stoppen.

'Ik vrees voor het lot van de luchthaven zoals de zaken zich nu afspelen,' zegt Bert Wollants. Hij betreurt dat 'Bellot helemaal meegaat in de juridische logica: enkel wat door een rechtbank wordt uitgesproken, vertaalt hij in procedures en afspraken. Op die manier vraag je aan iedere betrokkene om naar de rechtbank te trekken. Dat is een gevaarlijke piste, want zo gaat het snel heel wat vonnissen regenen.'

Het kan ook heel onverwachte resultaten opleveren, zegt Wollants nog. 'Het is nog maar de vraag of al die vonnissen met elkaar compatibel zullen zijn. Dan kom je in de situatie van Renaat Landuyt (SP.A) als minister van Mobiliteit. Die had ook een vliegplan, waar ongeveer elke maand een rechtbank een draadje uit peuterde. Zo krijg je een concentratie van vluchten boven de regio's waar nog geen uitspraak over is. Dat blijft niet duren.'

De enige manier om de angel uit het dossier te halen is volgens N-VA een overkoepelende vliegwet. Die is dus afwezig in de beleidsnota van Bellot, maar daarin staan wel plannen voor een 'verduidelijkende nota'. Wollants: 'Welke draagwijdte heeft dat, en wat is de bedoeling daarvan? Er zijn al zo veel nota's geweest. Dat lijkt toch allemaal te mager, en biedt te weinig garanties voor die sector en de bewoners. Uiteindelijk is een wettekst het enige kader dat een wettelijke houvast biedt om geschillen te beoordelen.'Zolang die uitblijft, groeit de onzekerheid, zegt hij. De vrees bestaat dat luchtvaartmaatschappijen Brussel op een zeker moment voor bekeken zullen houden. Dat zou een aanzienlijke kater kunnen opleveren, want Brussels Airport is voor ons land een cruciale economische motor.

'Bij Bellot beweegt in ieder geval heel weinig. Ik weet dat hij aan voorstellen werkt, maar hij werkt daar al heel lang aan. Alles wat Bellot doet, geeft de indruk dat hij eerst het probleem-Brussel wil oplossen, en pas daarna naar de andere regio's wil kijken. We zijn bang dat er voor de verkiezingen van 2019 niet veel meer gebeurt in dit dossier.'

De vliegwet is een onderdeel van het plan van de minister. N-VA is daar perfect van op de hoogte.

Op het kabinet-Bellot wordt enigszins verbaasd gereageerd op de uitval van N-VA. 'Hun eigen vicepremier Jan Jambon heeft enkele maanden terug het volledige plan-Bellot gekregen, en de minister is het zelf uit de doeken gaan doen bij alle leden van de kern,ook Jambon. De vliegwet staat in het regeerakkoord, en de vliegwet is ook een onderdeel van het plan van de minister. N-VA is daar perfect van op de hoogte.'Ook de andere vicepremiers hebben een stand van zaken gekregen van de Mobiliteitsminister, die vervolgens aan de slag gegaan is met de opmerkingen.

Dat een expliciete vliegwet niet in de beleidsnota van Bellot is geraakt, heeft volgens woordvoerder Jasper Pillen een duidelijke reden. 'Men moet stoppen met te zeggen dat dé vliegwet alle problemen zal oplossen. We moeten veel breder denken. Een vliegwet as such is geen oplossing voor de strubbelingen rond Brussels Airport: het is een onderdeel van die oplossing - geen eindpunt, maar een sluitstuk voor de problematiek.' Een nieuwe vliegwet zou bovendien snel het voorwerp worden van procedures bij het Grondwettelijk Hof, klinkt het.

'Men mag het verleden van dit dossier vooral niet vergeten. Telkens een minister een beslissing nam, leidde die bij sommigen tot grote tevredenheid en bij anderen tot grote ontevredenheid. Daarom zegt de minister: ik wil dat iedereen evenredig ontevreden is.

We mogen de problemen niet blijven verleggen van het ene gewest naar het andere' zegt Pillen. Hij benadrukt ook dat N-VA als regeringspartner 'mee de sleutels in handen heeft in dit dossier.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is