Eerste spadesteek Borghtsite

Door Inez De Coninck op 17 april 2018, over deze onderwerpen: Lokaal werk, Nieuws uit Opwijk
Méér ademruimte in Opwijk-centrum

Opwijk - Op dinsdag 17 april werd de eerste spadesteek officieel gegeven voor de aanleg van een polyvalent plein en parking in het centrum van Opwijk. “Dit is een historisch moment en enorme stap vooruit voor de gemeente” aldus schepen Inez De Coninck (N-VA).

Ademruimte in dorpscentrum

N-VA is er van overtuigd dat dit project de leefkwaliteit van het dorp ten goede komt. Daarmee bouwt N-VA aan een nieuw dorpshart voor de gemeente.

Schepen Inez De Coninck schetst dat het een lange weg geweest is om hier te geraken: “toen we in 2013 aantraden waren deze gronden eigenlijk verkocht aan sociale huisvestingsmaatschappij Providentia om er sociale appartementen te bouwen met ondergrondse parking. Omdat het centrum te kampen heeft met parkeerproblematiek en we ook niet echt een ‘dorpsplein’ hebben vonden wij het jammer om dit laatste stukje open ruimte midden in het centrum te laten bebouwen. We hebben de gronden als gemeente zelf aangekocht en hebben ze herbestemd als open ruimte. Dit is vrij ongewoon, maar dat was nodig. Op die manier komt er meer ‘ademruimte’ in het dorpscentrum.”

De parking is zo aangelegd dat ze ook kan dienen als multifunctioneel plein voor evenementen. De gemeente liet in functie van de plannen 2 parkeerstudies uitvoeren: één in functie van kort- of langparkeren en een 2de over de verkeerscirculatie in het dorpscentrum.

N-VA Opwijk-Mazenzele wil nu absoluut werk maken van het verfraaien van de centrumstraten, de heraanleg van de Singel in functie van voetgangers, fietsers, groen en kort parkeren voor de handel en horeca. De langparkeerders worden verplaatst naar de nieuwe parking.

Extra waterbuffering

De aankoop van de gronden heeft in 2013 ongeveer 750.000 euro gekost. De aanleg van de parking kost ongeveer een miljoen euro. Daarin is ongeveer 300.000 euro voorzien voor Aquafin. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om nu reeds een regenwaterleiding te voorzien van aan de ingang in de Kattestraat tot aan de Asbeek achteraan het terrein. Op die manier worden de  centrumstraten voorzien van gescheiden riolering en wordt het regenwater al afgeleid naar de beek. De kost hiervan bedraagt ongeveer 300.000 euro en wordt betaald door Aquafin.

De parking omvat veel groen en ook een wadi langs de kant van de Asbeek. Tijdens het ontwerpproces klonk vanuit de buurt dat er bij hevige regenval wateroverlast is. “Daarom wordt in dit gemeentelijk project extra buffering voorzien voor regenwater. Dit helpt mee om de wateroverlast te vermijden.” Aldus Inez De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is