Concentratie van vluchten over Noordrand onaanvaardbaar

Door Inez De Coninck op 30 april 2020, over deze onderwerpen: Parlementair werk, Luchthaven, Luchthaven Zaventem, Luchtvaart, Vlaamse Rand, VlaParl - Brussel en Vlaamse Rand
Landing vliegtuig

Parlementslid Inez De Coninck (N-VA) ondervroeg vandaag Minister Demir over de concentratie van vluchten over de Noordrand sinds de noodtoestand. De coronacrisis heeft ook zijn gevolgen op de luchthaven van Zaventem. De activiteiten zijn drastisch gedaald, maar het aandeel lawaaihinder dat de Noordrand rond Brussel te verwerken krijgt is jammer genoeg niet gedaald. Dit brengt het bestaande precaire evenwicht van verdeling lasten en lusten rond de luchthaven in het gedrang en heeft een impact op de leefbaarheid van de Noordrand. Parlementslid Inez De Coninck, kaartte dit probleem aan bij Minister Demir.

Concentratie van de lasten over Noordrand

Ten gevolge van enkele beslissingen, die eenzijdig werden genomen zonder overleg met de regio’s komen bijna alle vliegtuigen over de Noordrand. Oorzaak hiervan zijn enkele wijzigingen in het preferentieel baangebruik:

  • Enkel baan 25R wordt nog gebruikt zodat alle vluchten geconcentreerd zijn over de Noordrand. Enkel bij noord- noordoostenwind wordt baan 01 nog gebruikt.
  • De toegelaten geluidsnormen voor de vliegtuigen worden overschreden; dit zijn de zogenaamde “quota count”.
  • De omstreden omleidingsroute (ZULU-route) wordt opnieuw gebruikt.
Belang van respecteren PRECAIR evenwicht waarover consensus is tussen ALLE partijen.

Het baangebruik op de luchthaven van Zaventem is  tijdens deze corona-noodcrisis eenzijdig gewijzigd zonder medeweten van Vlaanderen. Parlementslid Inez De Coninck, hekelt de houding van de federale Minister bevoegd voor mobiliteit: “Net op het moment dat we de grootste gezondheidscrisis sinds jaren meemaken wordt in het ‘geniep’ de overlast voor de Noordrand verhoogd, met alle gevolgen van dien, voor de gezondheid van deze bewoners en de leefbaarheid van de Noordrand.”

Nochtans is er reeds jaren consensus over ALLE politieke partijen heen; zowel Waalse als Vlaamse partijen, over het preferentieel baangebruik op de luchthaven. De principes werden vastgelegd in  de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010 en worden sindsdien ook altijd opgenomen in de regeerakkoorden. Dat deze principes nu met de voeten worden getreden, zonder enig overleg met de regio’s vindt N-VA Parlementslid De Coninck een brug te ver. Ze ondervroeg dan ook Minister Demir om hierin actie te ondernemen. Deze principes zijn immers zo belangrijk voor onze luchthaven, ze zorgen voor een zeker evenwicht. Dit op de helling zetten is niet in het belang van onze luchthaven. Het economisch belang van onze luchthaven is hiervoor te groot. Het is de 2de economische motor van Vlaanderen, we moeten dit ten allen tijde bewaken.

Minister Demir roept federale collega Bellot op het matje

Minister Demir schreef federaal Minister Bellot hierover aan en vroeg overleg hieromtrent. Uit dit overleg (dat 28/4 plaatsvond) is gebleken dat Minister Bellot de concentratie op de Noordrand erkent en dat hij een voorstel om dit op te lossen zal doen. Parlementslid De Coninck zal dit dossier blijven opvolgen, in het belang van de leefbaarheid van ALLE omwonenden van de luchthaven.

“Het is betreurenswaardig dat net op dit moment, tijdens COVID-noodsituatie, wanneer alle overheden zouden moeten samenwerken aan oplossingen dat er van federale loyauteit geen sprake is.” aldus De Coninck.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is